NASZE CELE

Nie zmuszaj dzieci do aktywności, lecz wyzwalaj aktywność. Nie każmy myśleć, lecz twórzmy warunki do myślenia. Nie żądajmy, lecz przekonujmy. Pozwólmy dziecku pytać i powoli rozwijajmy jego umysł tak, aby samo wiedzieć chciało.
J. Korczak

Stymulujemy dzieci do twórczego myślenia i działania w podejmowaniu różnorodnych aktywności wpływających na rozwój ich osobowości !

Rozbudzamy zainteresowania otaczającym światem pozwalając dzieciom wyrażać własne doświadczenia i spostrzeżenia poprzez różnorodną działalność artystyczno-ekspresyjną!

Pomagamy dzieciom uwierzyć we własne siły i możliwości wykorzystując indywidualny potencjał każdego dziecka.

Jesteśmy otwarci na współpracę z rodzicami i opiekunami dzieci.

Zapewniamy optymalne warunki do bezpiecznego i zdrowego pobytu dziecka w przedszkolu.

Zatrudniamy wykształconych, twórczych i kreatywnych nauczycieli.