EDUKACYJNY PROGRAM EKOLOGICZNY

Przychodząc do przedszkola LITERKI każde dziecko zaczyna dzień od mycia rączek

Narzędzia naukowców

Uczymy się o zdrowym jedzeniu

Marchewki sa smaczne...
można z nich robic fajne rzeczy....

Kto mieszka w wodzie?

Słowo EKOLOGIA zbudowane jest z dwóch greckich słów:
oikos – dom
logos – nauka

Ekologia to nauka o domie, w którym żyjemy. Ten dom to mieszkanie, ulica, miasto, wieś – nasza Ziemia.

EKOLOGIA - MĄDRE SŁOWO
A co to znaczy? - powiedz Sowo!
Sowa chwilę pomyślała i odpowiedź taką dała;
To nauka o zwierzakach, lasach, rzekach, ludziach, ptakach.
Mówiąc krótko w paru zdaniach o wzajemnych powiązaniach między nimi, bo to wszystko to jest nasze środowisko.
Masz je chronić i szanować - powiedziała Mądra Sowa..”

LITERKI Learning Center oferuje edukacyjny program ekologiczny dla dzieci w wieku od 2 do 12 lat. Świat, w którym żyjemy jest piękny – wspaniałe krajobrazy, przepiękne kolory, cuda stworzone przez naturę...ale niestety tylko tam gdzie NIE ma nas, ludzi. W codziennym wyścigu po dobra materialne przestaliśmy myśleć o otaczającym nas świecie zwierząt i roślin. Bezmyślnie niszczymy wszystko to, co niezbędne do życia – powietrze, lasy, wodę...i zasypujemy świat tonami śmieci. Nasze centrum skupia się na rozwoju wrażliwości ekologicznej dzieci i poczucia odpowiedzialności za stan środowiska przyrodniczego na Naszej Ziemi. Przez kontakt dziecka z naturą czyli spacery, wycieczki plenerowe, zdrową dietę, wpajanie nawyków zdrowego trybu życia – dzieci zgłębiają znaczenie lasów, powietrza, wody i zwierząt dla ludzi. Uczą się jak i po co segregować odpady, w jaki sposób oszczędzać wodę i energię oraz dlaczego trzeba dbać o przyrodę. Wraz z dziećmi obchodzimy święto naszej Planety, święto lasu, sprzątamy świat, opiekujemy się zwierzątkami oraz pielęgnujemy roślinki i uprawiamy ogródki.

Ciekawostki ekologiczne

 • Rzucona w lesie butelka plastykowa rozłoży się w ziemi po 500 latach, guma do żucia po 5 latach, a niedopałki papierosów po 2 latach.
 • Jeden hektar lasu liściastego może wyprodukować ok. 700 kg tlenu, co stanowi dobowe zapotrzebowanie ponad 2,5 tyś ludzi.
 • W Polsce pracuje dziś 290 profesjonalnych elektrowni wiatrowych o łącznej mocy mocy 10 MW, podłączonych do sieci i sprzedających energię zakładom energetycznym. Razem produkują zaledwie 3% energii elektrycznej.
 • Aby zmniejszyć emisję dwutlenku węgla do atmosfery i zgładzić efekt cieplarniany , australijscy naukowcy zaproponowali metodę zakopywania dwutlenku węgla w stanie półpłynnym pod ziemią.
 • Jeden nieszczelny, lekko kapiący kran powoduje, że w ciągu doby wycieka około 36 litrów wody. Nieszczelna spłuczka w WC powoduje wyciek w ciągu dnia około 720 litrów wody, a rocznie - 260 m sześciennych wody.
 • Aby wyprodukować 1 tonę papieru trzeba ściąć średnio 17 drzew.
 • Jeżeli każdy z nas wyrzuci na śmietnik tylko jeden słoik to na wysypisko w całej Polsce trafi rocznie 10 tys. ton szkła.
 • Każda szklana butelka ponownie wprowadzona do obiegu pozwala zaoszczędzić energię potrzebną do świecenia 100 watowej żarówki przez 4 godziny.
 • Około 360 mln kilometrów kwadratowych powierzchni Ziemi zajmują morza i oceany. Niestety człowiek wykorzystuje je często jak wysypisko śmieci, niszcząc ogromną część zamieszkujących je roślin i zwierząt.
 • Z osady niedaleko Niagary wysiedlono wszystkich (ok. 1000) mieszkańców, kiedy okazało się, że ich domy zostały wybudowane na starym od lat nieużywanym składowisku toksycznych odpadów. Wcześniej w tej okolicy odnotowano niepokojący wzrost zachorowań na raka i większy od przeciętnego odsetek dzieci z wadami wrodzonymi.
 • Metan który powstaje w przewodach pokarmowych bydła i innych zwierząt domowych dostaje się do atmosfery i przyczynia się do wzrostu temperatury naszej planety.
 • Według danych ONZ z 1988 r. Aż 2/3 mieszkańców miast na świecie oddycha powietrzem zawierającym smog.
 • Ocieplenie klimatu może spowodować, że w 2050 r. tereny wokół wybrzeży Wielkiej Brytanii znajdą się pod wodą.
 • Butelki, torebki śniadaniowe bądź torby na zakupy stanowią ok. 7% masy wszystkich śmieci, ale zajmują dużo miejsca, niemal 30% wszystkich odpadów.
 • Anglicy wyliczyli, że wyrzucane w ciągu roku butelki z politereftalanu etylu (PET), ustawione jedna na drugiej utworzyły by wieżę o wysokości 28 mln km, co stanowi 73-krotną odległość Ziemi od Księżyca.
 • 1 LITR ZUŻYTEGO OLEJU SILNIKOWEGO WYLANY DO RZEKI LUB KANALIZACJI JEST W STANIE ZANIECZYŚCIĆ 1 MILION LITRÓW WODY!!!
 • Metan, który się uwalnia z wysypisk śmieci jest 27 razy bardziej agresywny od dwutlenku węgla
 • W 1960 r. na polskie pola wylano 40 tys. ton DDT. DDT wykrył Hans Miller i za to dostał nagrodę Nobla

Dzień Ziemi

Święto mające na celu krzewienie kultury i postawy ekologicznej oraz uświadomienie problemów związanych z ekologią. Organizacja Narodów Zjednoczonych (ONZ) obchodzi Dzień Ziemi w dniu równonocy wiosennej (20/21 marca), jednak bardziej rozpowszechnioną, w wielu krajach, w tym i Polsce, datą jest 22 kwietnia.

Historia Dnia Ziemi

Po raz pierwszy idee obchodów "Dnia Ziemi" (ang: Earth Day) zaproponował, na konferencji UNESCO poświęconej ochronie środowiska, amerykański ekolog, miłośnik przyrody i natury John McConnell. Miało to być święto "życia i piękna ziemi" połączone z propagowaniem ekologicznego trybu życia i zwracające uwagę na ekologiczne problemy Ziemi. Pomysł McConnell'a spotkał się szybko z silnym poparciem władz San Francisco i 21 Marca 1970 roku Joseph Alioto - burmistrz tago miasta - proklamował pierwsze obchody Dnia Ziemi. Wkrótce potem John McConnell ogłosił Manifest Dnia Ziemi, pod którym podpisali się Sekretarze Generalni ONZ, m.in. Kurt Waldheim, Margarte Mead, U Thant, John Gardner.

Mniej więcej w podobnym czasie, we wrześniu 1969 roku, amerykański senator Gaylorg Nelson na konferencji w Seattle, zaproponował ogólnonarodową demonstrację sprzeciwu przeciwko niszczeniu środowiska naturalnego i poparcia dla ruchów ekologicznych. Demonstracja odbyła się pół roku poźniej - 22 kwietnia 1970. Wzięło w niej udział ponad 20 milionów!!! amerykanów. Szacuje się, że obecnie w obchodach dnia Ziemi bierze udział ok. 200 mln osób z ponad 140 krajów świata. Mimo, że ONZ oficjalnie obchodzi Dzień Ziemi w marcu, kwietniowe święto jest również wspieranę przez tą organizację.


Science center


Podglądamy owady


Poszukiwania trwaja nada...


Zosia znalazla ROLLY POLY


Rolly Poly w przyblizeniu.


Dlaczego lód się topi...