DZIEŃ W PRZEDSZKOLU

            Człowiek lęka się chaosu i bałaganu. Jeżeli cokolwiek w otoczeniu powtarza się i układa w rytm, przestaje budzić niepokój. Aby naszym dzieciom dać jak największe poczucie bezpieczeństwa dzień w „Literkach” podlega pewnemu rytmowi od momentu otwarcia przedszkola do momentu jego zamknięcia. Z tego rytmu wynika też określony porządek dnia odpowiednio dostosowany do grupy wiekowej.

            Dzieci przychodzą do przedszkola od 7:00 do 9:00. Przebierają się, myją ręce, i bawią się w "kącikach tematycznych” w zależności od własnej inwencji.

            Od godziny 9:00 do 9:30 zaczyna się tzw. „cicrle time”.
„Circle time” to czas, w którym dzieci siedzą w kręgu i wykonują czynności angażujące każdego z nich. Witają się, śpiewają piosenki, powtarzają pojęcia związane z kalendarzem, pogodą, utrwalają poznane litery i cyfry. W tym czasie także wprowadzamy dzieci w temat dnia, który zostaje utwierdzony projektem artystycznym.

            Projekt to prace plastyczne, które maluchy wykonują wykorzystując różnorodne przybory i materiały. Czas trwania tej aktywności zależy od stopnia trudności projektu i wynosi około 30 do 40 minut. Właściwa praca jest poprzedzona przygotowaniem przez dzieci stanowisk pracy, a po zakończeniu projektu, ich porządkowaniem.

            Od godziny 10:00 do 10:45 trwają zajęcia matematyczne, muzyczne i pisania.
Na zajęciach matematycznych realizowany przez nas program rozwija u dzieci m.in. orientacje w przestrzeni i czasie oraz rozumienie pojęcia liczby, a także umiejętności liczenia, dodawania na zbiorach, mierzenia, klasyfikowania itp. Dzieci mają możliwość próbowania, sprawdzania i eksperymentowania wykorzystując do tego różnorodny materiał.
Zajęcia muzyczne-rytmiczne opieramy na takich formach jak śpiew i mowa, ruch przy muzyce, gra na instrumentach a także aktywne słuchanie muzyki.
Już od najmłodszej grupy wiekowej prowadzimy zajęcia przygotowujące rękę malucha do pisania Wykorzystujemy ćwiczenia początkowo na dużej, a później na małej przestrzeni. Dzieci kreślą proste a następnie bardziej skomplikowane wzory graficzne by przejść do pisania literek.

            Przed obiadem organizujemy spacery po najbliższej okolicy i zabawy na placu zabaw. Ruch na świeżym powietrzu jest niezwykle istotny dla prawidłowego rozwoju dzieci, dlatego tak często jak tylko pogoda nam na to pozwala, wychodzimy na spacery.
Po powrocie do przedszkola, dzieci przebierają się, myją ręce i przygotowują się do obiadu.

            O godz. 11:30 dzieci dostają cieplutki, organiczny obiadek.

            Po obiedzie czas na chwilę relaksu z książką.
Zainteresowania czytelnicze dziecka mogą zaistnieć i rozwijać się jedynie wtedy, gdy zetknie się ono z książką. Dlatego stwarzamy dzieciom kontakt z literaturą organizując „story time” . Przedszkolaki samodzielnie oglądają książki, czytają je wspólnie z nauczycielem, tworzą widowiska teatralne i itp.

            Od 12:10 do 12:20 to czas analizy zachowania dziecka w przedszkolu.
Ponieważ zdajemy sobie sprawę jak istotne znaczenie ma dyscyplina. „Literki” opracowały specjalny kodeks z zasadami prawidłowego zachowania. Kodeks pomaga w rozwijaniu u dzieci poczucia odpowiedzialności za własne zachowanie.

            Pierwsza zmiana dzieciaczków wychodzi do domu o godzinie 12:30.

            Pozostałe dzieci przygotowywują się do leżakowania, czyli toaleta, mycie ząbków i rączek. Poobiedni odpoczynek, trwa w naszym przedszkolu około półtorej godziny.

            Po leżakowaniu czas na pierwszy podwieczorek.

            Dzieciom, które zostają w przedszkolu do godziny 6:00 serwujemy drugi podwieczorek.

            Czas pomiędzy podwieczorkami wypełniony jest zabawami na świeżym powietrzu bądź zabawami w przedszkolu

            W „Literkach” dzieci mają kontakt z językiem angielskim codziennie. Wykorzystując ich ogromną chłonność umysłu stwarzamy możliwość poznania języka angielskiego poprzez włączanie go do zabawy i w codzienne sytuacje, naukę wierszy i piosenek. Grupa najstarsza - kindergarten ma 5 godzinne zajęcia w tym języku.

            W naszym przedszkolu, oprócz codziennych, stałych aktywności, obchodzimy również święta i uroczystości. „ Literki Learning Center” jest przedszkolem, które pielęgnuje tradycje polskie wzbogacając je tradycjami amerykańskimi. Kalendarz naszych przedszkolnych imprez przedstawia się mniej więcej tak: Pasowanie na przedszkolaka, Halloween, Mikołaj, Jasełka, Bal karnawałowy, Dzień Babci i Dziadka, Walentynki, Dzień Mamy i Taty, Dzień Dziecka, Piknik, Graduacja i dyplomy.